w roli Don Jose – opera Carmen G. Bizeta w Rzymie, Roma